מחירון
משך המפגש: שעה עד שעה וחצי
עלות המפגש: 300 ש"ח
משך כל מפגש: שעה עד שעה וחצי
עלות הסדרה: 1650 ₪ (במקום 1800) אפשרי ב 3 תשלומים של 550 ₪
משך כל טיפול: שעה עד שעה וחצי
עלות הסדרה: 2600 ₪ (במקום 3000) אפשרי ב 5 תשלומים של 520 ₪
150 - 200 ש"ח (תלוי במינון)
משך הטיפול: שעה עד שעה וחצי
עלות הטיפול: 350 ש"ח